Όροι Χρήσης

Η ηλεκτρονική σελίδα www.oneandonlybaby.gr (εφεξής για χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») είναι ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποσκοπεί στην πώληση και αποστολή προϊόντων, μέσω του διαδικτύου, της επιχείρησης ONE AND ONLY BABY E.E , που εδρεύει Λευκωσίας 22, 55133 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 802438806. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι info@oneandonybaby.gr και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού μπορεί να γίνει με το εξής τηλέφωνο επικοινωνίας 2310443669 ή 6980316000.

Ο όρος «One and Only Baby» ή ο όρος «Εμείς» αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ενώ ο όρος «Χρήστης» ή «Εσείς» ή «Χρήστες» αναφέρεται στον χρήστη ή στον επισκέπτη ή στον πελάτη της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι είναι απόλυτα συμβατοί με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οι «Χρήστες» της «Ιστοσελίδας» αναγνωρίζουν ότι διάβασαν τους παρόντες όρους, συμφωνούν με αυτούς και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησής τους. Οι «Χρήστες» αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα της εταιρίας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η περιήγηση και η χρήση αυτής της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

 • Η «Ιστοσελίδα» www.oneandonlybaby.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα και αποσκοπεί στην πώληση και αποστολή προϊόντων.
 • Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο και τη φύση της λειτουργίας, να προβεί σε συντήρησή της, να αναστείλει ή να διακόψει τη λειτουργία της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των «Χρηστών».
 • Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελευθέρα τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τροποποιεί, να προσθέτει ή να διαγράφει τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο.
 • Η «Ιστοσελίδα» δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της περιλαμβάνει έγκυρες, πλήρεις, ακριβείς, κατατοπιστικές, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες.
 • Σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτει καμίας μορφής ευθύνη, εγγύηση ή δέσμευση της «Ιστοσελίδας» σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της. Οι «Χρήστες» της «Ιστοσελίδας» αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου του συνόλου περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» και των υπηρεσιών της. Επιπλέον, η «Ιστοσελίδα» δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών ή στοιχείων  του περιεχομένου της από τους «Χρήστες» δεν προσβάλει δικαιώματα τρίτων.
 • Στην «Ιστοσελίδα» βρίσκονται προϊόντα που είναι αντικείμενο αγοράς-πώλησης. Η «Ιστοσελίδα» δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή τιμής στα προϊόντα, στις τιμές, στις παρεχόμενες εκπτώσεις χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των «Χρηστών». Κατ ‘επιλογή της μπορεί να στείλει ενημερωτικό e-mail ή Sms στους «Χρήστες» με τυχόν προσφορές, νέα προϊόντα κτλ.
 • Η «Ιστοσελίδα» αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή αποστολή του παραγγελθέντος προϊόντος (ποσότητα, εταιρία, προϊόν κτλ)
 • Η χρήση της «Ιστοσελίδας»  από τους «Χρήστες» γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» εναπόκειται στον κάθε «Χρήστη», ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της. Το περιεχόμενο της «Ιστοσελίδας» δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ερμηνευτεί ως προτροπή, άμεση ή έμμεση, για οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη των «Χρηστών», ούτε και ως παροχή συμβουλής.
 • Οι παραγγελίες γίνονται στα Ελληνικά και οι τιμές είναι σε Ευρώ.
 • Σε περίπτωση λάθους στην περιγραφή, τιμή, διαθεσιμότητα, σχέδιο ή περιγραφή μεγέθους του προϊόντος η «Ιστοσελίδα» δεν φέρει καμία ευθύνη.
 • Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται θεωρείται και είναι σύμβαση αγοροπωλησίας μεταξύ της «Ιστοσελίδας» και του «Χρήστη».
 • Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται στον «Χρήστη» συνοδευόμενες από απόδειξη ή τιμολόγιο και δελτίο αποστολής.
 • Η «Ιστοσελίδα» για λόγους εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των «Χρηστών» ενδέχεται να χρησιμοποιεί την πρακτική παραπομπής μέσω της χρήσης «συνδέσμων» (links, hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες. Η «Ιστοσελίδα» δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους όρους χρήσεις, την πολιτική ασφαλείας, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα αυτών των ιστοσελίδων. Οι Πάροχοι των σελίδων αυτών έχουν την πλήρη αστική και νομική ευθύνη για την νομιμότητα, την εγκυρότητα και την ασφάλεια του περιεχομένου τους και των υπηρεσιών τους και ο «Χρήστης» πραγματοποιεί τη σύνδεση με ατομική του ευθύνη. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση ή επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, ο «Χρήστης» θα πρέπει να απευθυνθεί στους παρόχους αυτών των ιστοσελίδων. 
 • Όλοι οι όροι χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας, αναγραφόμενοι ή μη, διέπονται από το Νόμο Προστασίας των Καταναλωτών.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Όλη η ιστοσελίδα www.oneandonlybaby.gr και το περιεχόμενο της , συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, όνομα ιστοχώρου (domain name), κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, videos, παρεχόμενων υπηρεσιών, παιχνίδια, εφαρμογές, δεδομένα, βάσεις δεδομένων, ανήκει στην One & Only Baby και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις και συμβάσεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της One & Only Baby, η συνολική ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Από την ανωτέρω απαγόρευση, εξαιρείται  η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προελεύσεώς τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό. 

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι «Χρήστες» δεσμεύονται ότι αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς , ότι η εν γένει χρήση των υπηρεσιών καθώς και το περιεχόμενο της «Ιστοσελίδας» θα γίνεται ως εξής:

 • Οι «Χρήστες» υποχρεούνται να παράσχουν ορθά και αληθή στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ) για την αποστολή του προϊόντος. Σε περίπτωση παροχής εσφαλμένων στοιχείων η «Ιστοσελίδα» δεν ευθύνεται για τη μη παραλαβή ή την καθυστερημένη παραλαβή της παραγγελίας.
 • Οι «Χρήστες»  έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παραγγελία τους σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν αποσταλεί εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση που θέλουν να ακυρώσουν παραγγελία που έχει ήδη αποσταλεί τότε χρεώνονται οι ίδιοι τα μεταφορικά έξοδα.
 • Οι «Χρήστες» έχουν δικαίωμα να αλλάξουν ή να ακυρώσουν την παραγγελία τους κατόπιν επικοινωνίας με την «Ιστοσελίδα» στο info@oneandonlybaby.gr.
 • Οι «Χρήστες» είναι υπεύθυνοι για το προφίλ τους και για τον κωδικό πρόσβασής τους. Σε περίπτωση παραβίασης της σελίδας από τρίτο πρόσωπο είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την «Ιστοσελίδα».
 • Οι «Χρήστες» αποδέχονται ότι η «Ιστοσελίδα» δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο που να είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, βλαβερό, άσεμνο ή χυδαίο. Δεν εκφράζει εμπάθεια  και δεν κάνει διακρίσεις φυλετικές ή εθνικές. Δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Δεν έχει περιεχόμενο που να αποτελεί προσβολή των κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας και των χρηστών ηθών. Δεν αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιων άλλων και δεν παραβιάζει με κανέναν τρόπο την ιδιωτικότητα, τα προσωπικά δεδομένα και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των χρηστών.
 • Οι «Χρήστες» μπορούν να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ενημερώσουν ανά πάσα χρονική στιγμή επισκεπτόμενοι τη σχετική υπηρεσία της One & Only Baby.

Περιορισμό Ευθύνης

Η «Ιστοσελίδα» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.oneandonlybaby.gr  να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η One & Only Baby δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, στα αποθέματα, για καθυστερήσεις παράδοσης κτλ ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.